Nová publikace: Za hranice digitální propasti

Kniha Petra Lupače Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat, v  současné společnosti znevýhodněni, či zda jim hrozí v  blízké době riziko sociálního vyloučení. Text začíná představením základních argumentů, vývoje a nejvlivnější verze teorie informační společnosti, která je základním opěrným bodem pro stanovení politického a vědeckého významu digitální propasti. Je ale vysvětleno, že vztah je symbiotický: zpochybnění digitální propasti by zpětně zproblematizovalo teorii informační společnosti a z  ní odvození informační politiky. Proto je poté představen současný stav výzkumu digitální propasti včetně argumentů pro její společenskou závažnost. V  této části čtenář nalezne jednak aktuální data o českém i globálním rozšíření a užívání Internetu a jednak stručné představení hlavních hypotéz, dílčích teorií a vědeckých konceptů, s  nimiž je výzkum digitální propasti provázán. Na základě zjištěných nedostatků v  empirickém zakotvení dominujícího teoretického modelu pak autor navrhuje model alternativní, který dokáže lépe odpovědět na základní otázky výzkumu digitální propasti. Kniha je uzavřena promýšlením důsledků tohoto modelu nejen pro teorii i politiku informační společnosti, ale i pro případné budoucí syntetické zkoumání role teorie informační společnosti v procesu informatizace.

Kniha je určena odborníkům, jejichž práce se dotýká Internetu, studentům oborů, jejichž předmět byl Internetem ovlivněn, a těm, kteří přicházejí do styku se státní informační politikou.

Kdo a jak používá Internet?Je neužívání iracionální? Je dnes člověk bez Internetu vyloučen ze společnosti? Kdo vytváří naši závislost na Internetu a proč? Proč je představa digitální generace zavádějící? Konstruují sociální vědy realitu informační společnosti? Zvětšuje se digitální propast? A jak by k  ní měl přistoupit stát?

Některá zjištění, publikovaná v knize, byla představena v úterním vysílání magazínu Leonardo na ČRo Plus (cca od 12:40).

 

Kniha je od 3. května k dostání v knihkupectvích.

Vydalo Sociologické nakladatelství (SLON)
ISBN: 978-80-7419-231-9
Počet stran: 260 Vazba: brož. Vydání: první

Úvod > Aktuálně > Nová publikace: Za hranice digitální propasti