Nová publikace z projektu Intimate Partner Violence

Právě vydaná monografie Jiřího Buriánka, Simony Pikálkové a Zuzany Podané, Abused, Battered, or Stalked: Violence in Intimate Partner Relations Genderedanalyzuje data z projektu „Intimate partner violence: follow-up research to IVAWS 2003“ v kontextu teorií genderové (a)symetrie. Nabízí srovnání dvou reprezentativních podsouborů mužů a žen dotazovaných v letech 2012 a 2013. Kniha uvádí základní prevalence výskytu v oblasti fyzického násilí i psychologického zneužívání, zabývá se podmínkami jeho vzniku a důsledky pro oběti. Přináší též data o stalkingu jakožto relativně novém fenoménu v transformující se společnosti.

Jednu z kapitol knihy napsala studentka katedry Viktorie Kolínská, která se do projektu rovněž zapojila.

Knihu je možné zakoupit v knihkupectví nakladatelství Karolinum a dalších knihkupectvích.

Buriánek, J., Pikálková, S., Podaná, Z. (2015). Abused, Battered, or Stalked: Violence in Intimate Partner Relations Gendered. Praha: Karolinum.

Úvod > Aktuálně > Nová publikace z projektu Intimate Partner Violence