Změny studijních plánů v AR 17/18

Základní informace:

 • nové studijní plány jsou zaváděny pro nastupující ročníky bakalářského i magisterského studia;
 • vyšší ročníky si v SIS zapisují předměty dle svých původních studijních plánů, výuka některých předmětů je ale reálně zajištěna předměty plánu nového;
 • jakmile starší ročníky absolvují kurzy povinné pro jejich daný ročník, tyto kurzy již v dalším roce nemusí být v původní podobě vyučovány;
 • předměty nového studijního plánu po obsahové stránce rámcově odpovídají předmětům původního plánu, mění se však rozsah hodin, kredity, atestace a občas i semestr a ročník výuky;
 • mění se počty kreditů za výběrové přednášky: nově jsou „výběrovky“ vypisovány za 3 kredity, jsou-li vyučovány v jazyce českém a za 5 kreditů, jsou-li v jazyce anglickém. Limity pro splnění příslušné skupiny povinně-volitelných předmětů se v původních plánech nijak nemění.

Důležité pro vyšší ročníky: Neodkládejte zápis předmětů určených pro váš ročník na příští rok! Náhrada by sice byla možná, ale obtížná.

Jaké změny mne čekají?

Jsem…

stávající student/ka…
Stávající student/ka bakalářského oboru Sociologie, či SoEk
 • Předmět Dějiny světové sociologie 19. a 20. století je letos zajišťován předmětem Klasické sociologické teorie, který je však vyučován jen v LS. Studenti si normální zapisují Dějiny, ale docházku začnou až do kurzu Klasických sociologických teorií.
 • Stávající student/ka oboru Demografie se sociologií
  Stávající student/ka navazujícího magistra
  nastupující student/ka…
  Nastupující student/ka (aka prvák) bakalářského oboru Sociologie, či SoEk
  Nastupující student/ka (aka prvák) oboru Demografie se sociologií
  Nastupující student/ka (aka prvák) navazujícího magistra
  ...zmaten/a. Pomoc!

  Info v PDF

  Úvod > Změny studijních plánů v AR 17/18