Popularizační

Seminárka: Skryté osnovy a ICT ve vzdělávání

  Lenka Chudomelová 1. ročník navazujícího magisterského studia oboru Sociologie v rámci kurzu Obecná sociologie III Tento text je autorským dílem studenta, není odborným výstupem katedry.   Zkoumání skrytých osnov (hidden curriculum) je jednou z tradičních oblastí sociologie vzdělávání. Tyto teorie se zaměřují na vliv neformálních stránek vzdělávacího systému (jako je například způsob práce ve třídě). […]

Žádný komentář

Žijeme v zajetí bublin? Jak mohou sociální média přispívat k polarizaci společnosti

Sociální sítě prý praskají naše bubliny. Možná ano, ale to neznamená, že dále nepolarizují společnost. Málokdy lidé tak silně přilnou ke své vlastní skupině jako tváří v tvář skupině cizí. Dočtěte se více v polemice Jaromíra Mazáka pro iRozhlas.

Žádný komentář

Blog: Rekonstrukce státu v cílové rovince

Vyučující katedry Jaromír Mazák ve svém blogu shrnuje a připomíná, jak se v Česku bojuje s korupcí a klientelismem. http://mazak.blog.ihned.cz/c1-65725340-rekonstrukce-statu-v-cilove-rovince

Žádný komentář

Týden diverzity: Město v pohybu

V rámci Týdne diverzity a kurzu Environmentální sociologie proběhne ve čtvrtek od 15:30 v Hybernské ulici přednáška Město v pohybu: Nové způsoby cestování, kde budou mimo jiné studenti kurzu prezentovat postery, které v jeho rámci připravili. Život ve městě je životem v pohybu. Způsoby, jakými se obyvatelé města dopravují, se vyvíjejí a mění v závislosti […]

Žádný komentář

Z prací studentů: Ekologické chování domácností

Studentka Radka Hanzlová připravila na předmět Datová žurnalistika povedenou seminární práci o třídění odpadu v českých domácnostech. Rádi bychom se o práci podělili, přečíst si ji proto můžete zde. Kromě obsahu je na práci povedená právě prezentace dat, takže se nechte inspirovat 😉

Žádný komentář

Genesis: Kdo, s kým a proč? Analýza sociální sítě

Jak vypadá sociální síť Hospodina ve Starém zákoně? A je vůbec postavou s největším počtem vazeb? V rámci předmětu Datová žurnalistika zpracovala naše studentka Renáta Topinková analýzu sociální sítě postav Starého zákona.  Text sdílíme odkazem na její blog.  

Žádný komentář

Postoje české veřejnosti k prospěšnosti neziskových organizací

Neziskové organizace se zabývají různými společenskými tématy a jsou zodpovědné za pestrou škálu projektů a iniciativ. Navzdory tomu, že se někdy neziskové organizace potýkají s nedůvěrou či podezíráním z toho, že není jasné, čí zájmy vlastně hájí, případně bývá zpochybňována jejich smysluplnost, výsledky našeho průzkumu ukazují, že celkově vzbuzují neziskové organizace ve společnosti pozitivní hodnocení. V následujících […]

Žádný komentář

Postoje české veřejnosti k financování neziskových organizací

V předmětu „Výzkumný projekt: advokační aktivismus“ zkoumáme, jak politickou sféru v ČR dotvářejí sociální hnutí a neziskové organizace, které stojí mimo stranickou politiku. V tomto příspěvku se věnujeme otázce, jak česká veřejnost vnímá financování neziskových organizací obecně. Financování neziskových organizací Vzhledem k tomu, že cílem neziskových organizací již z definice není vytváření zisku (alespoň ne v úzce ekonomickém významu slova), stává […]

Žádný komentář

Večerní úvahy o filosofii vědy

Jaromír Mazák Text věnuji studentkám a studentům pilotního běhu předmětu Výzkumný projekt, a. r. 2015/2016.   Richard Feynman údajně prohlásil, že filosofie vědy je vědcům asi tak užitečná jako ornitologie ptákům. Filosof vědy by se tím nemusel příliš trápit, stejně jako se ornitolog netrápí tím, co si o jeho práci myslí ptáci. Z pozice praktikujícího společenského […]

Žádný komentář
Úvod > Projekty > Popularizační