PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Funkce
  • vedoucí (vedoucí) - Katedra sociologie
Členství
  • Oborová rada Sociologie (D; 6703V004; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 112

DSC_5055_o

Telefonický kontakt:
+420 776 672 701  (v pracovních dnech 09:00-17:00)

Profesní dráha

Narodil jsem se 3. března 1978 v Krnově, žiji ve Žďáře nad Sázavou, kde jsem v roce1996 dokončil studium gymnázia. Magisterské studium sociologie jsem absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ukončil v roce 2001 obhájením diplomové práce Metodologie výzkumů viktimizace: možnosti a omezení standardizovaného rozhovoru při dotazování obětí kriminálního jednání. Následné doktorské studium sociologie na FF UK jsem ukončil v roce 2007 obhájením dizertační práceKognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace.

V roce 2001 jsem nastoupil jako metodolog do oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a v letech 2005 až 2013 jsem byl jeho vedoucím. Po roce 2013 jsem zůstal s menším úvazkem členem oddělení CVVM (vědeckým pracovníkem SOÚ) a jsem zde řešitelem projektů Význam meziskupinových diferencí v diskurzivních procesech veřejného mínění (GAČR, 2013 – 2015) a Proměny kvality pracovního života (2014 -2015, TAČR).

Během doktorského studia jsem začal vyučovat na FF UK. Od roku 2005 do 2007 jsem byl zaměstnán na částečný úvazek jako asistent Katedry sociologie FF UK, od roku 2007 jako odborný asistent. V roce 2013 jsem se stal vedoucím Katedry sociologie a nastoupil zde na plný úvazek. Pravidelně vyučuji kursy Výzkumné praktikum, Sociologie veřejného mínění, Kvalita dotazování v dotazníkových průzkumech a Datový soubor.

Profesně se zaměřuji na metodologii sociologického výzkumu, a to především na problematiku dotazníkových šetření, standardizovaného dotazování a jeho kognitivních aspektů. Mezi další oblasti mého odborného zájmu patří teoretické a metodologické aspekty zkoumání veřejného mínění, metodologie výzkumu kvality pracovního života a sociologická analýza role piva a pohostinských zařízení v České společnosti. Výsledky své práce obvykle prezentuji na konferencích a seminářích a uveřejňuji v odborných publikacích.

Odborné aktivity

Jsem členem mimo jiné World Association for Public Opinion Research (WAPOR), České sociologické společnosti, Stálé pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise České republiky a Redakční rady Sociologického časopisu.

Má (téměř) kompletní publikační a další odborná činnost je k nalezení v souboru přiloženém níže.

 

Publikace

  • Šubrt J., Černý K., Duffková J., Německý M., Podaná Z., Hamplová D., Slepičková I., Šťastná J., Vávra M., Vinopal J., Ferenčuhová S., Kalvas F., Kreisslová S., Majerová V.: Soudobá sociologie VI : Oblasti a specializace. Praha, Karolinum, 2014. 401 s. • p. ISBN 978-80-246-2558-4.
  • Šubrt J., Vinopal J., Vávra M., Hampl S., Černý K., Vlachová K., Hamplová D., Tomášek M.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha, Karolinum, 2013. 256 s. • p. ISBN 978-80-246-2140-1.
  • Šubrt J., Vinopal J., Vávra M.: The Czechs and their View of History. European Societies, 2013, č. • no. 15, s. • p. 729-752. ISSN 1461-6696.
  • Šubrt J., Vinopal J., Hampl S., Pullmann M.: The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population. Politologický časopis, 2012, č. • no. XIX / 2012, s. • p. 46-66. ISSN 1211-3247.
  • Vinopal J.: The Discussion of Subjective Quality of Working Life Indicators. Sociológia, 2012, č. • no. 44, s. • p. 385-401. ISSN 0049-1225.
  • Hampl S., Šubrt J., Vinopal J.: Reflexe novodobých českých dějin, sametové revoluce a současného vývoje v názorech veřejnosti. Naše společnost, 2011, č. • no. 9, s. • p. 19-30. ISSN 1214-438X.

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.