Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Funkce
 • zástupkyně vedoucího (zástupce vedoucího) - Katedra sociologie
Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 111

Vyučované kurzy
Analýza dat v SPSS I a II
Chapters on social deviance
Výběrové semináře k vícerozměrným statistickým metodám a k sociálním deviacím
Garantka odborných praxí

Profesní zaměření
Sociální deviace & kriminologie (delikvence a viktimizace mládeže, domácí násilí, stalking, vězeňství aj.)
Kvantitativní metodologie, analýza dat

Životopis
od 2008 asistentka/odborná asistentka katedry sociologie FF UK
2005-2011 doktorské studium sociologie, FF UK
1998-2005 magisterské studium logika-sociologie, FF UK

Účast na výzkumných projektech
– Metodika hodnocení odsouzeného Vězeňskou službou ČR pro účely rozhodování soudu o podmíněném propuštění; TA ČR (2016-2017)
– Viktimizace mládeže: Prevalence, formy a sociální souvislosti; GA ČR (2014-2017)
– Mezinárodní self-reportový výzkum delikvence mládeže ISRD-2, ISRD-3 (od r. 2006)
– Intimate partner violence: Follow-up research to IVAWS 2003; GA ČR (2012-2014)
– Efektivní strategie prevence zneužívání alkoholu u mládeže v Evropě; 7th FP (2010-2012)
– Prevence přeshraniční kriminality spojené se sexuálním průmyslem; AGIS (2005-2007)
– Mezinárodní výzkum násilí na ženách IVAWS; GA ČR (2003-2004)

Zahraniční stáže
– Universität Hamburg (duben – srpen 2008)
– University of New Orleans (srpen 2004 – červen 2005)
– Jagellonská univerzita v Krakově (říjen – listopad 2002)

Rozvrh

Publikace

 • Boukalová H., Buriánek J., Podaná Z., Scheinost M., Fidesová H.: Česká kriminologie - dlouhá tradice, slibná současnost. Česká kriminologie, 2016, č. • no. 1, s. • p. 1-9. ISSN 2464-6210.
 • Podaná Z., Imríšková R.: Victims' Responses to Stalking: An Examination of Fear Levels and Coping Strategies. Journal of Interpersonal Violence, 2016, č. • no. 31, s. • p. 792-809. ISSN 0886-2605.
 • Buriánek J., Pikálková S., Podaná Z., Kolínská V.: Abused, battered, or stalked: violence in intimate partner relations gendered. Praha, Karolinum Press, 2015. 172 s. • p. ISBN 978-80-246-3163-9.
 • Pikálková S., Podaná Z., Buriánek J.: Ženy jako oběti partnerského násilí. Sociologická perspektiva. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 162 s. • p. ISBN 978-80-7419-189-3.
 • Podaná Z.: Životní styl jako rizikový faktor viktimizace mládeže. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2015, č. • no. 2014, s. • p. 29-46. ISSN 0567-8293.
 • Jiřička V., Podaná Z., Petras M., Hůrka J.: Prediction of Offending: SARPO-The Czech Tool for Assessment of Offenders' Criminogenic Risk and Needs. Journal of Criminology, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 1-8. ISSN 2090-7753.
 • Podaná Z., Enzmann D.: Trends of Youth Violence in Five European Countries. In Michalos A.: Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht, Springer, 2014, s. • p. 6739-6742. ISBN 978-94-007-0752-8.
 • Imríšková R., Podaná Z.: Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice: výsledky viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue, 2014, č. • no. 13, s. • p. 94-99. ISSN 1213-5313.
 • Podaná Z., Imríšková R.: Victims' Responses to Stalking: An Examination of Fear Levels and Coping Strategies. Journal of Interpersonal Violence, 2014, č. • no. neuveden. ISSN 0886-2605.
 • Podaná Z., Moravcová E.: Juvenile Delinquency in the Czech Republic: First Results of the ISRD-3 Self-Report Survey. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 57-68. ISSN 0567-8293.
 • Moravcová E., Podaná Z., Buriánek J.: Delikvence mládeže. Trendy a souvislosti. Praha, Triton, 2014. 233 s. • p. ISBN 978-80-7387-860-3.
 • Šubrt J., Černý K., Duffková J., Německý M., Podaná Z., Hamplová D., Slepičková I., Šťastná J., Vávra M., Vinopal J., Ferenčuhová S., Kalvas F., Kreisslová S., Majerová V.: Soudobá sociologie VI : Oblasti a specializace. Praha, Karolinum, 2014. 401 s. • p. ISBN 978-80-246-2558-4.
 • Buriánek J., Pikálková S., Podaná Z.: Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů. Praha, Filozofická fakulta UK, 2014. 110 s. • p. ISBN 978-80-7308-545-2.
 • Kask K., Markina A., Podaná Z.: Risky or intense alcohol use from a multilevel perspective: Individuals within schools within countries – The family. In Steketee M.: Alcohol use Among Adolescents in Europe: Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 185-198. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Podaná Z., Buriánek J.: Does Cultural Context Affect the Association Between Self-Control and Problematic Alcohol Use Among Juveniles? : A Multilevel Analysis of 25 European Countries. Journal of Contemporary Criminal Justice, 2013, č. • no. 29, s. • p. 70-87. ISSN 1043-9862.
 • Kask K., Markina A., Podaná Z.: The Effect of Family Factors on Intense Alcohol Use among European Adolescents : A Multilevel Analysis. Psychiatry Journal, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 1-12. ISSN 2314-4327.
 • Podaná Z.: Komparativní analýza konzumace alkoholu v Evropě. In Lubelcová G., Džambazovič R.: Sociálna patológia optikou sociologického skúmania. Bratislava, Stimul, 2013, s. • p. 293-305. ISBN 978-80-8127-077-2.
 • Podaná Z.: Mládež a alkohol. Vesmír, 2013, č. • no. 92, s. • p. 326-326. ISSN 0042-4544.
 • Sládek J., Podaná Z.: Češi a bydlení v roce 2007 v datech z výzkumu Eurequal. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, č. • no. 2011, s. • p. 69-84. ISSN 0567-8293.
 • Berten H., Podaná Z., Buriánek J.: Policies, programmes and interventions: Results of focus groups with practitioners, policymakers and researchers. In Steketee M.: Policies, programmes and interventions: Results of focus groups with practitioners, policymakers and researchers. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 305-317. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Podaná Z.: Vandalismus a kriminalita ve školním prostředí. Prevence, 2013, č. • no. 10, s. • p. 12-13. ISSN 1214-8717.
 • Podaná Z., Buriánek J.: Risky or intense alcohol use from a multilevel perspective: Individuals within schools within countries – Self-control. In Steketee M.: Alcohol use Among Adolescents in Europe: Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 247-254. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Podaná Z., Buriánek J.: Synthesis report first regional conferences about policies toward alcohol use of juveniles. In Steketee M.: Alcohol use Among Adolescents in Europe: Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 349-351. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Podaná Z., Buriánek J.: Social contexts, other factors and their influence on alcohol consumption – Self-control. In Steketee M.: Alcohol use Among Adolescents in Europe: Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht, Dutch Press, 2013, s. • p. 155-166. ISBN 978-90-5830-580-0.
 • Podaná Z.: Juvenile Delinquency in Europe : Results from a Self-Report Survey ISRD-2. In Balica E., Pascal D.: Violence and Crime in Europe : Social Interventions and Research Methods. Bucuresti, Ars Docendi, 2012, s. • p. 131-140. ISBN 978-973-558-620-1.
 • Podaná Z.: Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 183 s. • p. ISBN 978-80-86729-68-8.
 • Podaná Z.: Postoje občanů České republiky k policii a soudům. In Večerka K.: Propojování teorie a praxe při studiu sociálních deviací. Praha, Masarykova česká sociologická společnost, 2011, s. • p. 164-171. ISBN 978-80-903541-8-0.
 • Buriánek J., Podaná Z.: Czech Republic. In Junger-Tas J., Marshall I., Enzmann D., Killias M., et al.: Juvenile Delinquency in Europe and Beyond. Dordrecht, Springer, 2010, s. • p. 293-309. ISBN 978-0-387-95981-8.
 • Enzmann D., Podaná Z.: Official Crime Statistics and Survey Data : Comparing Trends of Youth Violence between 2000 and 2006 in Cities of the Czech Republic, Germany, Poland, Russia, and Slovenia. European Journal on Criminal Policy and Research, 2010, č. • no. 16, s. • p. 191-205. ISSN 0928-1371.
 • Podaná Z.: Reporting to the police as a response to intimate partner violence. Sociologický časopis, 2010, č. • no. 46, s. • p. 453-474. ISSN 0038-0288.
 • Petras M., Jiřička V., Hůrka J., Netočný M., Podaná Z., Buriánek J.: Predikce kriminality : Nový nástroj SARPO 1 na hodnocení kriminogenních rizik a potřeb pachatele. Trestněprávní revue, 2010, č. • no. 9, s. • p. 283-290. ISSN 1213-5313.
 • Podaná Z.: Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených (validizace hodnotícího nástroje SARPO 1). In Večerka K.: Kdo slyší hlas volajícího na poušti. Praha, Masarykova česká sociologická společnost, 2010, s. • p. 103-110. ISBN 978-80-903541-7-3.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.