Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.

Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 113

 • Vyučované kurzy

– volitelné kurzy z oblasti sociologie času a paměti

 • Profesní zaměření

– sociologická teorie, dějiny sociologie
– etnometodologie a konverzační analýza; interpretativní, biografická a fenomenologická sociologie
– kolektivní paměť, identita, jazyk a narativita, environmentální sociologie, sociologie města
– kvalitativní metodologie, orální historie, genocide studies

 • Medailonek / životopis

Narozen roku 1984 v Praze.

1995-2003 – Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
2004-2009 – Katedra sociologie FF UK (Mgr. studium)
2011-2016 – Katedra sociologie FF UK (Ph.D. studium)

Souběžně se zakončením magisterského studia sociologie jsem v roce 2009 začal vyučovat základy společenských věd na pražském gymnáziu, čemuž jsem se věnoval následující tři školní roky. Na jaře 2010 jsem zároveň začal pracovat jako koordinátor Centra vizuální historie Malach při MFF UK a zde působím dosud. V letech 2013-2015 jsem řešil výzkumný projekt „Pluralita identit československých Židů v zahraničí a její narativní vyjádření“ (GAUK 851413). Od roku 2015 se podílím na projektu „Homo Sociologicus Revisited“ (GAČR 15-14478S), který je realizován na FHS UK. V současnosti se nacházím na postdoktorské stáži ve Švýcarsku na Université de Fribourg, kde se věnuji práci na projektu „Collective memory as an interactional practice: The case of the Czech-Jewish experience in Switzerland during the World War II period“, který byl podpořen stipendiem švýcarské konfederace pro akademický rok 2017/2018.

Publikace

 • Mlynář J.: K fenoménům věčné všední společnosti: Sto let od narození Harolda Garfinkela. Sociologický časopis, 2017, č. • no. 53, s. • p. 311-317. ISSN 0038-0288.
 • Mlynář J.: Úvodní komentář k Sacksově přednášce "Improvizovaný přehled literatury". Biograf, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 97-101. ISSN 1211-5770.
 • Mlynář J.: Sociologická teorie jako oblast mezinárodní spolupráce. Sociální studia, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 13-19. ISSN 1214-813X.
 • Králová K., Kubátová H., Vykoukal J., Mlynář J., Moravská D., Kůželová M., Balla P., Procházka J., Kocian J., Hofmeisterová K., Šimová K., Putík D., Lukešová O., Karasová N.: Návraty : poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. Praha, Karolinum, 2016. 385 s. • p. ISBN 978-80-246-3271-1.
 • Mlynář J.: Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí. Historická sociologie, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 33-51. ISSN 1804-0616.
 • Mlynář J., Paulíček M.: Vlastní problém sociologické teorie spočívá v praxi. Interview s profesorem Iljou Šrubařem. Sociální studia, 2016, č. • no. 13, s. • p. 73-81. ISSN 1214-813X.
 • Paulíček M., Mlynář J., Vido R.: Sociální konstruktivismus padesátiletý. Sociální studia, 2016, č. • no. 13, s. • p. 7-9. ISSN 1214-813X.
 • Mlynář J., Nekvapil J., Sherman T.: Čtvrtá přednáška (1964/1965): Improvizovaný přehled literatury. Biograf, 2016, č. • no. 63-64, s. • p. 103-111. ISSN 1211-5770.
 • Mlynář J.: Malach Center for Visual History. In Hlaváčová J.: Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha, Czechia, Charles University in Prague, 2015, s. • p. 83-89. ISBN 978-80-904571-9-5.
 • Mlynář J.: Unique collection of interviews with Armenian genocide witnesses and survivors is available at the Charles University in Prague. Historická sociologie, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 126-128. ISSN 1804-0616.
 • Mlynář J.: Stroje, texty, sítě a jiné obrazy: Metaforický rozměr sociologie. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 51-71. ISSN 0567-8293.
 • Mlynář J.: Linguistic Interaction (Speaking of Interaction: The Case of the Czech Republic). Symbolic Interaction, 2015, č. • no. 38, s. • p. 451-454. ISSN 0195-6086.
 • Mlynář J.: Jacques Le Goff: Must We Divide History Into Periods? [Review]. Historická sociologie, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 121-123. ISSN 1804-0616.
 • Mlynář J.: Peter Auer: Jazyková interakce. Historická sociologie, 2014, č. • no. neuveden, s. • p. 155-157. ISSN 1804-0616.
 • Šubrt J., Mlynář J.: Metafory i ich město v sociologičeskom myšlenii. In Devjatko I., Orlova N.: Vtoryje Davydovskije čtenija. Moskva, Rossijskaja akaděmija nauk, Institut sociologii, 2014, s. • p. 171-197. ISBN 978-5-89697-242-6.
 • Mlynář J.: Language and Collective Memory: Insights from Social Theory. Slovenská politologická revue [Slovak Journal of Political Sciences], 2014, č. • no. 14, s. • p. 217-236. ISSN 1335-9096.
 • Maslowski N., Šubrt J., Dvořák T., Horský J., Hroch M., Kubišová Z., Lehmann Š., Mlynář J., Šmídová O., Tomášek M., Tuček J., Maur E., Smyčka V., Hamar E.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha, Karolinum, 2014. 319 s. • p. ISBN 978-80-246-2689-5.
 • Mlynář J.: Někde jinde: Utopie jako 'virtuální světy' v minulosti a dnes. Cyan Sociology, 2013, č. • no. 2, s. • p. 4-26. ISSN 0000-0000.
 • Mlynář J.: Výroční setkání Centra vizuální historie Malach - 28. 1. 2013. Historická sociologie, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 119-120. ISSN 1804-0616.
 • Mlynář J.: (Tí)živá minulost: Dějiny, fakta a orální historie. Maskil, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 8-9. ISSN 0000-0000.
 • Mlynář J.: Nový archiv nahrávek rozhovorů v Centru vizuální historie Malach. Maskil, 2013, č. • no. neuveden, s. • p. 13-13. ISSN 0000-0000.
 • Mlynář J.: Smysl dějin a dějepisectví. Biograf, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 101-112. ISSN 1211-5770.
 • Mlynář J.: Totožnost a odlišnost v zrcadle autobiografického výzkumu: Skupinové identity českých a slovenských Židů a jejich reflexe v životopisném vyprávění. Memo - časopis pro orální historii, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 38-103. ISSN 1804-753X.
 • Mlynář J.: Juraj Šuch, Jan Horský (eds.): Narace a (živá) realita. Historická sociologie, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 146-150. ISSN 1804-0616.
 • Mlynář J.: Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kol.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Historická sociologie, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 139-143. ISSN 1804-0616.
 • Mlynář J.: Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation v CVH Malach a československé židovské identity. Historie - Otázky - Problémy, 2013, č. • no. 5, s. • p. 173-183. ISSN 1804-1132.
 • Mlynář J.: Gérard Noiriel: Úvod do sociohistorie. Historická sociologie, 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 1804-0616.
 • Mlynář J.: Nuda a filozofie. Tvar, 2012, č. • no. 23, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
 • Mlynář J.: Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation. In INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 22.-24. května 2012. Praha, Albertina Icome Praha, 2012 ISBN 0-000-00000-0.
 • Mlynář J.: Podvratný potenciál jinakosti. Tvar, 2012, č. • no. 23, s. • p. 23-23. ISSN 0862-657X.
 • Mlynář J.: Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2, s. • p. 127-129. ISSN 1804-3240.
 • Mlynář J.: Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití. In InForum 2011. Praha, Albertina Icome Praha, s.r.o., 2011, s. • p. 1-12. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajič J., Mlynář J.: Archiv vizuální historie přístupný v Centru Malach. Archivní časopis, 2011, č. • no. 61, s. • p. 428-439. ISSN 0004-0398.

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.