Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 114

Lupac

Profesní zaměření: Obecná sociologie, Sociologie masových a nových médií, Sociologie vědy a techniky

Konzultace: Po předchozí domluvě
Tel.: (+420) 221619684 (v konz. hodinách)
Skype: lupac_ffuk (možná konzultace po předch. domluvě)
Twitter: @PetrLupac

Narozen 2.10. 1980 ve Znojmě. 1999-2005 magisterské studium na katedře sociologie FF UK, ukončeno diplomovou prací „Sociologie a sociotechnologie: Sociální konstrukce Internetu“. Přidružené magisterské studium pedagogiky ukončeno 2005 prací „Využití didaktických konstruktivistických postupů při optimalizaci výuky sociologie“. Zimní semestr 2007 studijní pobyt na Kansas State University, Department of Sociology, Kansas, USA. 2008 absolvování Research Skills Workshop na University of Liverpool, UK. 2008-2009 výzkumný vědecký pracovník na Ústavu morální a politické filosofie AV ČR, od roku 2008 asistent na katedře sociologie FF UK. 2005-2013 doktorské studium na FF UK, ukončeno obhajobou disertační práce „Zkoumání sociální podmíněnosti současného způsobu technologického rozvoje“. Člen Světového projektu o Internetu (World Internet Project) a zástupce tohoto projektu pro ČR. V letech 2013-2015 řešitel projektu „Světový projekt o Internetu – Česká republika II: Analýza sociálních a politických aspektů nerovného užívání Internetu“ (GA13–21024S).

Z povinného penza se podílí na výuce kurzů Obecná sociologie I-III, Úvod do sociologie pro psychology a Sociologie médií. Mezi další pravidelně se opakující volitelné kurzy patří Analýza sociálních sítí v praxi, Internet and Society, Teorie difúze inovací, Sociologie masových a nových médií.

Kariéra:

od roku 2008 asistent na katedře sociologie, od r. 2013 odborný asistent
člen České sociologické společnosti
člen Association of Internet Researchers

Rozvrh

Publikace

  • Lupač P.: Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 260 s. • p. ISBN 978-80-7419-231-9.
  • Avukatu J., Lupač P.: Analýza on-line sítě české krajní pravice. Rexter : odborný časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, 2014, č. • no. 12, s. • p. 41-74. ISSN 1214-7737.
  • Lupač P.: Po stopách digitální demence: připravují nás technologie o rozum? Ikaros - elektronický časopis o informační společnosti, 2014, č. • no. 18. ISSN 1212-5075.
  • Lupač P.: Postoje Čechů k etnickým minoritám a jejich právům : otázka etnické integrace jako problém etnické exkluzivity. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2013, č. • no. 2011, s. • p. 53-67. ISSN 0567-8293.
  • Lupač P.: Užívání internetu a sociabilita : kořeny, vývoj a současnost výzkumu. Mediální studia, 2013, č. • no. 7, s. • p. 254-273. ISSN 1801-9978.
  • Lupač P.: Internet, soukromí druhých a vyrušování sebe samého. Informační bulletin Úřadu pro ochranu osobních údajů, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 6-7. ISSN 0000-0000.
  • Lupač P.: Building Up Critical Theory of the Information Society: Incomplete Mission. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2011, č. • no. 3, s. • p. 339-344. ISSN 1802-5943.
  • Lupač P.: XVII. ISA World Congress of Sociology: Sociology on the Move. Göteborg, Švédsko, 11.-17. července 2010 [zpráva]. Sociologický časopis, 2010, č. • no. 46, s. • p. 871-872. ISSN 0038-0288.
  • Lupač P.: Oleg Suša: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: Diagnóza a analýzy [recenze]. Sociologický časopis, 2010, č. • no. 46, s. • p. 862-864. ISSN 0038-0288.

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > Mgr. Petr Lupač, Ph.D.