Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Členství
  • Oborová rada Sociologie (D; 6703V004; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Katedra sociologie
Celetná 20
Místnost č. 111

Hamplova

Vzdělání

11/2013 – Habilitace v oboru sociologie

9/2006-9/2009 – Postdoktorská stáž, McGill University  (Montreal, Kanada)

9/2004 – Ph.D. ze sociologie, FF UK

9/1998 – Magistr ze sociologie a bohemistiky, FF UK

Kariéra

Od 1998 – Sociologický ústav AV ČR, vědecký pracovník

Od 2009 – Filozofická fakulta UK (částečný úvazek), katedra sociologie

Zahraniční stáže

2009-2010 – McGill University, Department of Health and Social Policy (Laboratory for Life Histories and Health), částečný úvazek

9/2006-9/2009 – Postdoktorská stáž, McGill University  (Montreal, Kanada)

2002-2004 – Otto-Friedrich University, výzkumník (částečný úvazek), Department of Sociology (Globalife Project), částečný úvazek

Rozvrh

Publikace

  • Šubrt J., Černý K., Duffková J., Německý M., Podaná Z., Hamplová D., Slepičková I., Šťastná J., Vávra M., Vinopal J., Ferenčuhová S., Kalvas F., Kreisslová S., Majerová V.: Soudobá sociologie VI : Oblasti a specializace. Praha, Karolinum, 2014. 401 s. • p. ISBN 978-80-246-2558-4.
  • Hamplová D., Simonová N.: Adult Learning in the Czech Republic: Youth and Female-Oriented System. In Blossfeld H., Kilpi-Jakonen E., Vono de Vilhena D.: Adult Learning in Modern Societies: An International Comparison from a Life-course Perspective. Cheltenham, Edward Elgar, 2014, s. • p. 283-304. ISBN 978-1-78347-517-9.
  • Šubrt J., Vinopal J., Vávra M., Hampl S., Černý K., Vlachová K., Hamplová D., Tomášek M.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha, Karolinum, 2013. 256 s. • p. ISBN 978-80-246-2140-1.
  • Hamplová D.: Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha, Karolinum, 2013. 151 s. • p. ISBN 978-80-246-2244-6.
  • Chan C., Hamplová D., Le Bourdais C.: Are Parental Leaves Considered as Work Interruptions by Survey Respondents? A Methodological Note. Canadian Studies in Population, 2012, č. • no. 39, s. • p. 31-44. ISSN 0380-1489.

Závěrečné práce

 

Úvod > O katedře > Vyučující > Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.