Výběrová přednáška Aritmetika a algoritmy v letním semestru

Problematiku přirozených a celých čísel obvykle člověk pro sebe považuje za uzavřenou přibližně od doby, kdy se v základní škole naučil písemné násobení a dělení. Přitom právě tato oblast se hodí pro seznámení s některými algebraickými pojmy, neboť deduktivně získané poznatky lze někdy ověřit počítáním. Při počítání s velkými čísly může brzy dojít na otázku po praktické použitelnosti algoritmů, která je jednou z klíčových otázek dnešní teoretické informatiky. Rozpoznávání a vyhledávání prvočísel, jejichž zápis má třeba desítky cifer, mohlo po mnoho staletí být považováno za naprosto neužitečné hraní. Přitom se s ním dnes všichni vědomě nebo nevědomě setkáváme prakticky pořád, neboť se uplatňuje v kryptografii.

Přednáška je zamýšlena jako úvod do matematického myšlení pro zájemce, kteří s matematikou zkušenost spíše nemají, avšak nezaujali k ní negativní postoj. Lze ji též chápat jako kurs logiky (skoro) bez logické teorie. Předběžné znalosti se nevyžadují, nelogikové jsou srdečně zváni a vítáni. Filozofické, metodologické či historické otázky sice přímo diskutovány příliš nebudou, ale jsou v pozadí všeho výkladu a nějaké světlo na ně padne.

Koná se v Út 10:50–12:20 v učebně 137 v Celetné 20, začínáme 20.2.2018.

Další informace je v ISu a (postupně bude) na http://www.cuni.cz/~svejdar/?s=aa.

Úvod > Výuka > Výběrová přednáška Aritmetika a algoritmy v letním semestru