Mediální studia: CALL FOR PAPERS 2018

Recenzovaný odborný časopis Mediální studia uvítá nabídky na články do čísla 01/2018.

 

Rubriky:

STATĚ (teoretické a výzkumné, tj. založené na původních výzkumech, do 70 000 znaků)

STUDENTSKÉ PRÁCE (články prezentující kvalitní bakalářské, magisterské a doktorské práce, do 40 000 znaků)

VĚDECKÉ INTERVIEW (součástí je úvodní stať a rozhovor; jako respondenty interview přednostně vítáme významné osobnosti oboru s mezinárodně uznávanou prestiží, do 30 000 znaků)

ESEJE (do 20 000 znaků)

RECENZE (recenze aktuálních českých či zahraničních odborných publikací, 10 000 – 15 000 znaků)

ZPRÁVY (z konferencí, letních škol, informace o výzkumných projektech a podobně, 7 000 – 10 000 znaků)

 

Termíny 2018:

Zaslání návrhu článku: 29. ledna

Odevzdání recenzovaných textů (statě a studentské práce): 26. února

Odevzdání ostatních textů: 12. března

Termín vydání: červen 2018

 

Autoři v dodaném textu dodržují formální pravidla stanovená autorským manuálem Mediálních studií (viz https://medialnistudia.cz/pro-autora/autorsky-manual/).

 

Návrhy na články a zpracované texty zasílejte v elektronické podobě na e-mail Mediálních studií medialnistudia@fsv.cuni.cz

Úvod > Příležitosti > Mediální studia: CALL FOR PAPERS 2018