Nový předmět: Vybraná témata z psychometrie

Vhodné pro magisterské studenty a doktorandy různých oborů se znalostí základů statistiky. Možnost účasti na grantovém projektu a další spolupráce.

Předmět se bude konat každé druhé úterý 15:40-17:10 v K10A, MFF UK, Sokolovská 83 (první seminář 10.10.2017). Více informací zde.

VEDOUCÍ PŘEDMĚTU: Patrícia Martinková, PhD.

Cílem semináře je představit vybraná témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Metody budou demonstrovány na reálných datech např. z maturity, přijímacích a jiných testů. Využijeme volně šiřitelné statistické prostředí R, představen bude také další software.

Úvod > Příležitosti > Nový předmět: Vybraná témata z psychometrie