Přednáška SOÚ: Využití biograficko-narativní metody v sociálně-vědním výzkumu

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Vás zve na přednášku

Toma Wengrafa

Využití biograficko-narativní metody v sociálně-vědním výzkumu

v pátek 20. října 2017 od 10,00 do 12,15 hodin

v zasedací místnosti 207 SOÚ AV ČR, v.v.i., Jilská 1 (2. patro)

Tom Wengraf představí techniku sběru dat pomocí biograficko-narativní metody výzkumu BNIM
(Biographic-Narrative Interpretative Method). Tato metoda umožňuje zkoumat historické události,
společenské trendy a fenomény skrze jejich odraz v individuálních životních trajektoriích. Zároveň
mapuje vývoj subjektivity (osobní identity) v kontextu klíčových životních událostí, jak se objevují
v průběhu životního cyklu.
Přednáška bude rozdělena do dvou částí, v rámci prvního hodinového bloku bude představena
technika sběru biograficko-narativních dat pomocí tzv. BNIM interview, které má jasně definovaný
postup sestávající ze tří navazujících fází. Součástí této části přednášky bude i praktická
demonstrace vedení biograficko-narativního rozhovoru.
Po přestávce bude následovat prezentace analýzy biografických dat, tzv. BNIM case-interpretation
method. Je postavena na dvoufázovém přístupu k analýze, který je založen: 1) na interpretovaní
příběhu, jak byl vyprávěn (Teller Flow Analysis); 2) na systematizaci biografických událostí
zachycených v rozhovoru (Biographical Data Analysis) a jejich následné syntéze. Tom Wengraf
představí, jak data analyzovat za použití tzv. panelu postaveném na skupinové interpretaci. Při
použití této techniky jsou jednotlivé části interview postupně odkrývány panelu interpretujících.
Proces je tzv. future blind, účastníci panelu tedy znají celý příběh až na konci vyprávění, podobně
jako když příběh posloucháme během sběru dat.

Tom Wengraf is co-editor of two seminal books The Turn to biographical methods in social
science: principles and applications and severally reprinted Qualitative research interviewing:
biographic narrative and semistructured methods. Formerly Senior Lecturer in Sociology and Social
research Methods at Middlesex University and Honorary Research Fellow at the Birkbeck Institute
for Social Research, University of London, he was involved in the biography-based EU-funded
SOSTRIS research project on “social strategies in risk society” and a follow-up multi-method
research study (Dunhill-funded) of the Bromley by Bow Health and Community Centre in East
London. He has also researched performance indicators of university staff consultation,
empowerment and satisfaction (PISCES). He was an early member of the International Research
Group for Psychosocietal Studies (IRGfPSA), was on the editorial board of New Left Review and a
founding member of the Conference of Social Economists and more recently the Association for
Psychosocial Studies.

Přednáška a následná diskuse bude v angličtině.

Úvod > Příležitosti > Přednáška SOÚ: Využití biograficko-narativní metody v sociálně-vědním výzkumu