Nabídka odborné praxe pro Mgr. studenty

Hledáme šikovné a motivované studenty magisterského cyklu se zájmem o kvantitativní výzkum nebo energetiku, kteří by s námi spolupracovali na výzkumu spotřeby energií ve veřejných budovách.

Spolupráci na projektu uznává katedra jako odbornou praxi.

Výzkum realizujeme v rámci mezinárodního projektu PEOPLE finančně podpořeného programem EU Erasmus+ a proběhne ve školním roce 2017/2018. Výzkum řeší Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Výzkumným ústavem pozemních staveb.

 

Cílem výzkumu je:

 1. Zmapovat spotřebu energií ve vybraných budovách a možnosti úsporných opatření;
 2. Navrhnout intervence, založené na teoriích rozhodování a chování, které mají potenciál přinést úspory energií;
 3. Provést navržené intervence a zhodnotit jejich dopady na spotřebu energií a úsporné chování

 

Co vám zapojení do výzkumu přinese:

 1. Získáte zkušenosti z aplikovaného výzkumu realizovaného ve spolupráci s komerčním partnerem (VUPS)
 2. Seznámíte se s výzkumem spotřeby energií a teoriemi rozhodování a chování
 3. Seznámíte se s plánováním, realizací a vyhodnocováním intervenčních studií (field experimentů)
 4. Můžete získat materiál a odborné vedení pro svou diplomovou práci.
 5. Získáte možnost zúčastnit se Co-creation campu v květnu 2018 na Vrije Univeriteit Amsterdam, kde budou výsledky svých výzkumů prezentovati i studenti z partnerských univerzit (Durham University, Vrije Univeriteit Amsterdam, Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana)
 6. Práce v rámci tohoto výzkumného projektu nebude finančně honorována. Jako motivaci za práci Vám pokryjeme finanční náklady na účast na Co-creation campu.

Co bude účast v projektu obnášet:

 1. Pravidelná setkání s řešiteli projektu k uspořádání případové studie (v ZS a LS 2017/2018)
 2. Řešení projektových úkolů v rozsahu přibližně 4-6 hodin týdně.

Pokud vás tato výzva zaujala a chtěli byste se stát součástí výzkumného týmu ve školním roce 2017/2018, napište nám do 8. října na emailovou adresu: marketa.braun.kohlova@czp.cuni.cz

 

K emailu přiložte prosím strukturovaný životopis ve formátu Europass.

Informace o projektu PEOPLE:

http://people-project.net/

https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/archiv-aktualit/1009-people-novy-projekt-podporen-a-zahajuje

 

Kontaktní adresa:

Markéta Braun Kohlová,

Centrum pro otázky životního prostředí UK, José Martího 2/407, 162 00 Praha 6

Email:  marketa.braun.kohlova@czp.cuni.cz

Telefon: 727 872 496

Úvod > Příležitosti > Nabídka odborné praxe pro Mgr. studenty