Termíny SZZk v září

Termíny Bc. a nMgr. SSZk a souvisejících úkonů

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 13. 7. 2017
Termín kontroly splnění studijních povinností BC 18. 8. 2017
Termín kontroly splnění studijních povinností nMGR 23. 8. 2017
Termín zkoušení bakalářské: 1. – 12. 9. 2017
Termín zkoušení magisterské: 4. – 15. 9. 2017
Termín odevzdání závěrečných prací: 31. 7. 2017 (do 16:00) 

 

Studenti Demografie se sociologií se řídí předpisy PřF! Jediný termín, který se na ně vztahuje na FF, je termín ústních zkoušek ze sociologie.

Úvod > Výuka > Termíny SZZk v září