Předmět: Behaviorální volební výzkum

Do května se zájemci z řad studentů mohou hlásit na kurz Behaviorální volební výzkum, který bude na katedře vyspán v zimním semestru, jeho výuka a práce v jeho rámci však budou probíhat již během letních měsíců, a to v rámci projektu Behavio. Podrobnosti viz sylabus.

Zájemci se mohou hlásit na uvedený kontakt či Evě Kyselé.

Úvod > Aktuálně > Předmět: Behaviorální volební výzkum