Týden diverzity: Město v pohybu

V rámci Týdne diverzity a kurzu Environmentální sociologie proběhne ve čtvrtek od 15:30 v Hybernské ulici přednáška Město v pohybu: Nové způsoby cestování, kde budou mimo jiné studenti kurzu prezentovat postery, které v jeho rámci připravili.

Život ve městě je životem v pohybu. Způsoby, jakými se obyvatelé města dopravují, se vyvíjejí a mění v závislosti na rozvoji technologií, urbánním plánování a rozvoji, ale i na změnách hodnot a představ o tom, jak by měl život a pohyb ve městě vypadat. V přednášce a diskuzi se zaměříme na změny v městské dopravě v poslední době, ale i na změny, které třeba v Praze teprve mohou nastat. Součástí přednášky budou příspěvky studentů, které nabídnou různé přístupy k otázce městského pohybu (např. možnosti rozvoje elektromobility, rozhodování obyvatel o volbě dopravního prostředku, inspirace ze zahraničí a další), a debata o dalším rozvoji Prahy. V závěru celého bloku proběhne i malá procházka s praktickou ukázkou pražského car-sharingu.

Úvod > Aktuálně > Týden diverzity: Město v pohybu