Termíny SZZk v červnu

Termíny Bc. a nMgr. SSZk a souvisejících úkonů

(platí pro všechny obory, včetně DemSoc zkoušky ze sociologie)

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce: 9. 5. 2017
Termín kontroly splnění studijních povinností: 31. 5. 2017
Termín zkoušení bakalářské (DEM): 12. – 18. 6. 2017
Termín zkoušení bakalářské (SG a SOEK): 12. – 23. 6. 2017
Termín zkoušení magisterské: 12. – 23. 6. 2017
Termín odevzdání závěrečných prací: 15. 5. 2017 (do 16:00) 
Úvod > Výuka > Termíny SZZk v červnu